ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
:: พบข้อมูล 215 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 3 จากทั้งหมด 5 หน้า

แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (บ้านบอล) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:58:34)
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ถนน คสล. บ้านนาโต่ หมู่
( ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:08:55)
 
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงถมดินสนามกีฬาเอนกประสงค์ บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 12:47:02)
 
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11
( ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:20:25)
 
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23
( ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:19:26)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโต่ หมู่ 20
( ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:37:32)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2561
( ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:03:37)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ปรับปรุงเทลานคอนกรีต,ต่อเติมกันสาดห้องป้องกัน,ซ่อมแซมรางระบ
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2018 เวลา 13:48:48)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ จ้างซ่อมรถ JCB เลขทะเบียน ตค - 7777
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2018 เวลา 13:40:55)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2560
( ประกาศเมื่อ 08 มกราคม 2018 เวลา 10:55:09)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 22 ธันวาคม 2017 เวลา 11:01:02)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2560
( ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 14:50:20)
 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450
( ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:39:39)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ เครื่องถ่ายเอกสาร
( ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:01:52)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2560
( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:55:05)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ จัดซื้อต้นดอกดาวเรือง จำวน 30000 ต้น
( ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2017 เวลา 10:12:55)
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
( ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2017 เวลา 16:19:08)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ โรงจอดรถ สำนักงาน อบต.แม่สลองใน
( ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2017 เวลา 15:19:15)
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.3) งวดที่ 3 และผลการดำเนินงานตามแผนกา
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2017 เวลา 14:01:04)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2560
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2017 เวลา 13:51:18)
 
รายงานผลการการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2017 เวลา 13:49:11)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ จัดซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สายระบบดิจิตอล พร้อมเครื่องควบคุมชุด
( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2017 เวลา 09:24:26)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสถานที่ จำนวน 4 หมู
( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2017 เวลา 14:11:50)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 2 จำนวน 3 จุด
( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2017 เวลา 14:07:39)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม 2560
( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2017 เวลา 09:46:17)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2560
( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 10:50:00)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยกระ หมู่ 26
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:52:02)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามแยก หมู่ 24
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:51:28)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันมะเค็ด หมู่ 23
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:51:00)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ 22
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:50:20)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโต่ หมู่ 20
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:49:47)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่แสลป หมู่ 19
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:49:12)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาแหละ หมู่ 15
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:48:39)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าลิ่ว หมู่ 14
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:47:59)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านต้นม่วง หมู่ 13
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:47:20)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะน้อย หมู่ 12
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:46:45)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะหินกอง หมู่ 11
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:46:09)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านมะหินกอง หมู่ 11
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:45:23)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหก หมู่ 10
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:44:20)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสนใจ หมู่ 7
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:43:33)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาเดื่อ หมู่ 6
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:42:54)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:41:46)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาแหม หมู่ 3
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:40:05)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 2
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:39:04)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินแตก หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:37:24)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหม หมู่ 3
( ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:45:05)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ 21
( ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:43:42)
 
รายงานผลการการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-
( ประกาศเมื่อ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:30:14)
 
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน 2560
( ประกาศเมื่อ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:26:05)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 09:56:41)
 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย





นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1878228 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft