ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
:: พบข้อมูล 215 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 4 จากทั้งหมด 5 หน้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2017 เวลา 14:48:18)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.01) 5 โคงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:27:47)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.01) 13 โคงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:57:54)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.01) โคงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(บ้านบอล)
( ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2017 เวลา 16:05:26)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหินแตก หมู่ 1
( ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:53:54)
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2017 เวลา 09:42:00)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.01) 13 โคงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2017 เวลา 11:10:50)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2559
( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2017 เวลา 19:06:48)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมร
( ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2016 เวลา 10:50:01)
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารสอบราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เตา (ครั้งที่ 2)
( ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:18:47)
 
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เตา (ครั้งที่ 2)
( ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:25:42)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ เตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เตา
( ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:46:11)
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559
( ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2016 เวลา 10:29:19)
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหินแตก หมู่ 1 (ครั้งที่2)
( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2016 เวลา 09:11:44)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหินแตก หมู่ 1 (ครั้งที่2) รายละเอียดต
( ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2016 เวลา 14:48:27)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ ปปช.01 (รถกระเช้า) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2016 เวลา 15:39:34)
 
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอ
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2016 เวลา 15:37:23)
 
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอ
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2016 เวลา 15:36:24)
 
ประกาศสอบราคาซื้อรถ จำนวน 3 คัน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 13:47:14)
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง (ครั้งที่2) โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา บ้านผาเดื่อ ห
( ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:13:24)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง ปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา บ้านผาเดื่อ หมู่ 6 รายละเอียดตามส
( ประกาศเมื่อ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:23:01)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
( ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:30:13)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:25:53)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ รายละเอียดตามสิ
( ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:24:45)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า รายละเ
( ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:22:27)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อเตาเผาขยะ
( ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:45:32)
 
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 1 เตา รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:00:27)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง ปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา บ้านผาเดื่อ หมู่ 6 รายละเอียดตามส
( ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 14:58:39)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2016 เวลา 10:01:59)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 23 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบม
( ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 15:36:11)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 7 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 15:35:05)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง ก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ 1 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 15:33:52)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู๋ 24 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบม
( ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 15:32:26)
 
ประกาศผลการสอบราคางานก่อสร้าง 2 โครงการ ปรับปรุงระบบท่อประปา บ้านผาเดื่อ และบ้าน
( ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 14:17:41)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:37:33)
 
ประกาศผลการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามสิ่ง
( ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:13:39)
 
ประกาศ ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองสอบราคางานก่อสร้าง จำนวน 1
( ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2016 เวลา 11:56:20)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
( ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2016 เวลา 10:26:53)
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2016 เวลา 09:04:10)
 
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 13:32:04)
 
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอน
( ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:42:16)
 
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ (เพิ่มเติม)
( ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2016 เวลา 19:46:35)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2016 เวลา 14:45:03)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 13:53:17)
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเข้าบ่อขยะ) บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 2 จ
( ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2015 เวลา 10:17:12)
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 10:31:38)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 13:51:22)
 
สอบราคาจ้างเหมา โครงการขุดลอกน้ำคำ (บ้านเล่าลิ่ว-บ้านนาโต่) จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:41:43)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครง
( ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2015 เวลา 11:36:02)
 
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2015 เวลา 11:16:55)
 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1878218 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft