ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 161 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 5 หน้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.9
( 26 ธันวาคม 2017 เวลา 13:59:46)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.8
( 26 ธันวาคม 2017 เวลา 13:59:28)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.7
( 26 ธันวาคม 2017 เวลา 13:59:05)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.6
( 26 ธันวาคม 2017 เวลา 13:58:47)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.5
( 26 ธันวาคม 2017 เวลา 13:58:22)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.4
( 26 ธันวาคม 2017 เวลา 13:58:03)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.3
( 26 ธันวาคม 2017 เวลา 13:57:45)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.2
( 26 ธันวาคม 2017 เวลา 13:57:27)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.1
( 26 ธันวาคม 2017 เวลา 13:57:08)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
( 26 ธันวาคม 2017 เวลา 13:54:12)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดเตรียมสถานที่จัดงานดอกบัวตองบาน บ้านหัวแม่คำ ( 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 12:54:43)
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:09:34)
 
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาล ดอกบัวตองบานดอยหัวแม่คำ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:34:49)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(นมโรงเรียน)
( 06 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:46:39)
 
ประกาศ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2561
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 ตุลาคม 2017 เวลา 10:23:05)
 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2560 ไตรมาสที่ 3
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 สิงหาคม 2017 เวลา 14:46:37)
 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2560 ไตรมาสที่ 2
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 สิงหาคม 2017 เวลา 14:45:46)
 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2560 ไตรมาสที่ 1
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 สิงหาคม 2017 เวลา 14:44:35)
 
เชิญเที่ยวงานเทศกาลโล้ชิงช้า " บ่อ ฉ่อง ตุ๊ " ประจำปี 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 28 สิงหาคม 2017 เวลา 10:00:09)
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 งวดที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 60)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:32:40)
 
ผลการสรรหาและเลือกสนนบุคลากรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มิถุนายน 2017 เวลา 09:56:32)
 
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 22 มิถุนายน 2017 เวลา 08:07:42)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคิดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคิดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 60 ( 14 มิถุนายน 2017 เวลา 15:54:46)
 
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 12 มิถุนายน 2017 เวลา 14:14:02)
 
ประกาศ ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองเอกสารประมูลฯ 7 มิ.ย. 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 12 มิถุนายน 2017 เวลา 13:42:36)
 
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 05 มิถุนายน 2017 เวลา 13:59:55)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในสายงานผู้บริหาร
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:13:17)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในสายงานปฏิบัติ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:11:25)
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:38:04)
 
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ (E-Auction) วันที่ 18 พ.ค. 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 18 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:31:08)
 
ประกาศ แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยวิธีระบบทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)
ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2560 ( 17 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:31:02)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 09 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:23:52)
 
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 04 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:58:22)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 21 เมษายน 2017 เวลา 14:38:32)
 
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 งวดที่ 1 (ต.ค 25
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 10 เมษายน 2017 เวลา 15:02:38)
 
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 10 เมษายน 2017 เวลา 14:58:49)
 
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 03 เมษายน 2017 เวลา 12:58:23)
 
ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 03 เมษายน 2017 เวลา 11:17:47)
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (ส่วนที่ 6)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 11:39:38)
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (ส่วนที่ 5)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 11:38:50)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างสมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล อบต.แม่สลองใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
สำนักงานปลัด อบต.แม่สลองใน
ส่วนการคลัง อบต.แม่สลองใน
ส่วนโยธา อบต.แม่สลองใน
ส่วนการศึกษา อบต.แม่สลองใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเิงิน-การคลัง
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
» ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสามปี
» แผนพัฒนาสามปี 2559
» แผนพัฒนาสามปี 2560
» แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่1
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 2
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 3
รายงานผลการดำเนินงาน
» ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)ประจำปีงบประมาณ 2560
» แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานประชุมสภาฯ
» บันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2561
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
» เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» แผ่นพับเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
» คู่มือประชาชน อบต.แม่สลองใน
» แบบฟอร์มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
» ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปี 2558
» แบบฟอร์มปรับพื้นที่
» แบบขอความช่วยเหลือ
» แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
» แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
» แบบคำร้องทั่วไป
» คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แม่สลองใน
» ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
» พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
» พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ อบต.แม่สลองใน
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 437548 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft