ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 313 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 6 จากทั้งหมด 8 หน้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.1
( 26 ธันวาคม 2017 เวลา 13:57:08)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
( 26 ธันวาคม 2017 เวลา 13:54:12)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดเตรียมสถานที่จัดงานดอกบัวตองบาน บ้านหัวแม่คำ ( 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 12:54:43)
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:09:34)
 
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาล ดอกบัวตองบานดอยหัวแม่คำ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:34:49)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(นมโรงเรียน)
( 06 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:46:39)
 
ประกาศ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2561
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 ตุลาคม 2017 เวลา 10:23:05)
 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2560 ไตรมาสที่ 3
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 สิงหาคม 2017 เวลา 14:46:37)
 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2560 ไตรมาสที่ 2
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 สิงหาคม 2017 เวลา 14:45:46)
 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2560 ไตรมาสที่ 1
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 สิงหาคม 2017 เวลา 14:44:35)
 
เชิญเที่ยวงานเทศกาลโล้ชิงช้า " บ่อ ฉ่อง ตุ๊ " ประจำปี 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 28 สิงหาคม 2017 เวลา 10:00:09)
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 งวดที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 60)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:32:40)
 
ผลการสรรหาและเลือกสนนบุคลากรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มิถุนายน 2017 เวลา 09:56:32)
 
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 22 มิถุนายน 2017 เวลา 08:07:42)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคิดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคิดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 60 ( 14 มิถุนายน 2017 เวลา 15:54:46)
 
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 12 มิถุนายน 2017 เวลา 14:14:02)
 
ประกาศ ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองเอกสารประมูลฯ 7 มิ.ย. 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 12 มิถุนายน 2017 เวลา 13:42:36)
 
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 05 มิถุนายน 2017 เวลา 13:59:55)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในสายงานผู้บริหาร
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:13:17)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในสายงานปฏิบัติ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:11:25)
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:38:04)
 
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ (E-Auction) วันที่ 18 พ.ค. 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 18 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:31:08)
 
ประกาศ แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยวิธีระบบทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)
ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2560 ( 17 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:31:02)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 09 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:23:52)
 
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 04 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:58:22)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 21 เมษายน 2017 เวลา 14:38:32)
 
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 งวดที่ 1 (ต.ค 25
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 10 เมษายน 2017 เวลา 15:02:38)
 
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 10 เมษายน 2017 เวลา 14:58:49)
 
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 03 เมษายน 2017 เวลา 12:58:23)
 
ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 03 เมษายน 2017 เวลา 11:17:47)
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (ส่วนที่ 6)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 11:39:38)
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (ส่วนที่ 5)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 11:38:50)
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (ส่วนที่ 4)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 11:37:57)
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (ส่วนที่ 3)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 11:37:10)
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (ส่วนที่ 2)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 11:36:23)
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (ส่วนที่ 1)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 11:28:49)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.256
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 11:25:41)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 10:20:17)
 
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 มีนาคม 2017 เวลา 11:01:23)
 
ประกาศ ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองเอกสารประมูลฯ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 มีนาคม 2017 เวลา 10:59:26)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1878191 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft