ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 313 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 8 จากทั้งหมด 8 หน้า

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
( 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:26:10)
 
ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
( 04 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:52:48)
 
งานเทศกาลดอกบังตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2558
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 02 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:46:54)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( 30 ตุลาคม 2015 เวลา 10:59:54)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 59
( 28 ตุลาคม 2015 เวลา 11:59:49)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.59 ( 22 ตุลาคม 2015 เวลา 13:36:21)
 
ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( 14 ตุลาคม 2015 เวลา 16:29:12)
 
ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( 30 กันยายน 2015 เวลา 12:18:21)
 
เทศกาลโล้ชิงช้าประจำปี 2558
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:07:34)
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
( 17 สิงหาคม 2015 เวลา 15:54:25)
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ภาค ค.
( 10 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:43:40)
 
ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ภาค ก,ข
( 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:28:54)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน
( 03 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:35:25)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2558 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
( 15 มิถุนายน 2015 เวลา 12:51:58)
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 08:47:38)
 
ประกาศผลสอบภาค ก,ข ผช.จนท.ธุรการ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 เมษายน 2015 เวลา 09:11:18)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 เมษายน 2015 เวลา 11:24:40)
 
ประกาศสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 31 มีนาคม 2015 เวลา 15:35:55)
 
รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 16 มีนาคม 2015 เวลา 12:08:34)
 
ประกาศผลสอบบุคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
( 09 มีนาคม 2015 เวลา 10:15:28)
 
ประกาศผลคะแนนสอบ ภาค ก. ภาค ข. บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบปร
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 05 มีนาคม 2015 เวลา 09:56:43)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 08:33:13)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2558
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 06 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:28:58)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ
รายละเอืยดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:33:11)
 
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลดอกบัวตองบานดอยหัวแม่คำ ครั้งที่ 25
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 28 ตุลาคม 2014 เวลา 16:40:23)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับผู้ดูแลเด
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 28 ตุลาคม 2014 เวลา 16:37:36)
 
กำหนดการชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปี 2558
( 16 ตุลาคม 2014 เวลา 13:27:01)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 กันยายน 2014 เวลา 11:53:32)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2557
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 01 กันยายน 2014 เวลา 11:15:40)
 
เอกสารการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
( 17 มิถุนายน 2014 เวลา 11:29:41)
 
กีฬาตำบลแม่สลองใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557
( 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:40:05)
 
งานดอกบัวตองบาน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2556
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:38:26)
 
เทศกาลโล้ชิงช้าประจำปี 2556
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:07:12)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8]

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1878196 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft