บุคลากร อบต.แม่สลองใน
สมาชิกสภาฯ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภา อบต.แม่สลองใน
087-1906220

นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภา อบต.แม่สลองใน
088-6268851

นายภูมิรพี ระหงกันทร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
061-3727989
นายสงกรานต์ ลองใจคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
089-2127729

สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
นายฉัตรชัย กิตติคุณโตมร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
098-3088747


สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
นายอาฉิ หมี่เซ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
061-3380092
นายอะซือ แซ่จัง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
093-2571105
นายชาญชัย โชตระการกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
097-9640939


สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นายอนุสรณ์ แซ่เจ้า
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
082-5655750
นายทศพล บุญเลิศทรัพย์ทวี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
088-6654790
นายธีรชาติ พนานุรักษ์สกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
093-2587076

นายสมนึก เชอมื่อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
098-7817198
นายกรัสวัน วิชาทยานนท์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
085-0322658
นายเกียรติศักดิ์ วีระวัฒน์พงศธร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
093-0800435
นายอาเซาะ มาเยอะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
062-2704298


สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
นายเลาซาง แซ่เล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
061-2218622
นายเรืองศักดิ์ กิริยาบูรณ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
093-9232259

สมาชิกสภาฯ หมู่ 11

นายอาล่อ แชมือ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
082-8909630

สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
นายจิรายุ ต๊ะแช
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
088-5777541
นายอาเกาะ มูแล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
061-5170057


สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
นางสาวเกษร แซ่เฉิ่ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
097-9677698
นางสาวรัตติกาล แสงอยู่
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
093-2131568
นายวงศพัทธ์ มาเมอะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
080-9280864

นายอายิ ตาฮอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
062-4604775
นายอาเบียว อิทธิวัฒนากุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
082-8307479
นายอาโย เพียเมี้ย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
097-9509637
นางสาวอาหวา เพียเมี้ย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
093-9489346


สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
นายสมฤทธิ์ แลเฉอกุ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
089-8523227

สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
นายชัยวัฒน์ ลาเช
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
086-1979974

นายไพบูลย์ รัตนเลิศสกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
093-2478759
นายเซียวเปา แซ่ลี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 20
061-2800199
นายประเสริฐ แซ่จาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 20
061-2871480
นายสุวินัย ลาหู่
สมาชิกสภาฯ หมู่ 21
081-0203448

นายองอาจ ตะห่อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 22
083-1567195
นายนพณัฐ อายิง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 22
087-1912262
นายพงศกร ฤกษ์ทวีทรัพย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 23
093-1137017

สมาชิกสภาฯ หมู่ 23


สมาชิกสภาฯ หมู่ 24

สมาชิกสภาฯ หมู่ 24
นายสุรัตน์ วูซือ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 25
087-1724401

สมาชิกสภาฯ หมู่ 25

นายศิวดล อาเคอ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 26
081-0266941
นายอาตี อาเคอ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 26
062-2813358

 

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 993148 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft