บุคลากร อบต.แม่สลองใน
กองคลัง

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (รักษาราชการแทน ผู้อำนว
053-730322 ต่อ 103

นางสาวจิราพร วรรณโชติ
นักวิชาการคลัง
053-730322 ต่อ 103
นายพงษ์ศักดิ์ ป้อใย
จพง.จัดเก็บรายได้
053-730322 ต่อ 103
นางเสาวลักษณ์ ธานา
เจ้าพนักงานพัสดุ
053-730322 ต่อ 103
นางสาวเบญจพร เทพจักร์
เจ้าพนักงานธุรการ
053-730322 ต่อ 103
นางรำพรรณ ศิริธางกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
053-730322 ต่อ 103

นางสาวบุษราพร ปรีดีประเสริฐศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
053-730322 ต่อ 103
นางสาวจินนารัตน์ เขมัสสิริ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
053-730322 ต่อ 103
นางสาวปุณยนุช ปานดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
053-730322 ต่อ 103
นายพีรพล เลเช่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
053-730322 ต่อ 103
นายทรัพย์สิน บัวนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
053-730322 ต่อ 103

นายอาแย อายิ
คนงานทั่วไป
053-730322 ต่อ 103
 

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1502197 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft