บุคลากร อบต.แม่สลองใน
สำนักปลัด

นายจิราพัชร วรรณโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด
053-730322 ต่อ 112


นางสาวฬัฎติกาญจน์ จันทร์สมบัติ
นักพัฒนาชุมชน
053-730322 ต่อ 111
ว่าง

053-730322 ต่อ 109
นายนนทพัทธ์ พงศ์พีเมียร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
053-730322 ต่อ 109
นางสาวอารีรัตน์ จีนะบุญเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
053-730322 ต่อ 102

นายพีระชาติ สันธะนันชัย
นักวิชาการเกษตร
053-730322 ต่อ 110
นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
053-730322 ต่อ 109
นางสาวเรวดี อภิวงค์ษา
นิติกร
053-730322 ต่อ 109
นายทนงศักดิ์ แสงวิลัย
นักป้องกันฯ
053-730322 ต่อ 110

นางสาวอัจฉราภรณ์ อจลบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ
053-730322 ต่อ 102
นางสาวกฤชสร ดวงติ๊บ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
053-730322 ต่อ 109
นายนาทา เยลุ่ม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
053-730322 ต่อ 110
นางสาววิมลวัลย์ วิชาทยานนท์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
053-730322 ต่อ 111

นายสุพัฒน์ สัตย์จริง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
053-730322 ต่อ 109
นางสาวรัตนาพร ช่างพรม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
053-730322 ต่อ 102
นางสาวอรวรรณ เวยื่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
053-730322 ต่อ 111
นางสาวกณิกนันต์ คำนาน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
053-730322

นายสุธิพงษ์ ลองใจคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
053-730322 ต่อ 110
นายเกรียงไกร ใจปิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
053-730322 ต่อ 102
นางสาวเกตน์สิรี ฮวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
053-730322 ต่อ 103
นางสาวอรอนงค์ บุญญสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
053-730322

นายจำนงค์ จันทูรย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
053-730322
นายชัยนันท์ สวัสดิ์ศรีบุญ
พนักงานขับรถยนต์
053-730322
นายเต่า ใจศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
053-730322
นายสุชาติ วิชาทยานนท์
พนักงานขับรถยนต์
053-730322

นายอลงกต เตนคำ
พนักงานขับรถยนต์
053-730322

พนักงานขับรถยนต์
053-730322
นายสมยศ แยมอ
พนักงานขับรถยนต์
053-730322
นายอาทิตย์ แสงใส่
พนักงานขับรถยนต์
053-730322

นายศิวา ดวงติ๊บ
นักการภารโรง
053-730322
นางสาวหอมนวล หย่าคำ
คนงาน
053-730322 ต่อ 102
นางสาวคนึงนิจ ลองใจคำ
คนงาน
053-730322 ต่อ 110
นายวิทยา อินทิแสง
คนงาน
053-730322

นายเปียงน้อย ช่างพรม
คนงาน
053-730322
ว่าง
คนงาน
053-730322
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1878225 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft