ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
:: พบข้อมูล 123 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:15:52)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2561
( ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2018 เวลา 13:25:18)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2561
( ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2018 เวลา 13:24:46)
 
แบบ ป.ป.ช.1 จำนวน 14 โครงการ(จ่ายขาด)
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2018 เวลา 14:01:26)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2561
( ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2018 เวลา 11:46:22)
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2018 เวลา 15:10:24)
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินและขยายไหล่ทาง ถนน คสล. บ้านพะน้อย ม.12
( ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2018 เวลา 15:09:08)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
( ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2018 เวลา 09:49:25)
 
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (บ้านบอล) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:58:34)
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ถนน คสล. บ้านนาโต่ หมู่
( ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:08:55)
 
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงถมดินสนามกีฬาเอนกประสงค์ บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 12:47:02)
 
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11
( ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:20:25)
 
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23
( ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:19:26)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโต่ หมู่ 20
( ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:37:32)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2561
( ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:03:37)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ปรับปรุงเทลานคอนกรีต,ต่อเติมกันสาดห้องป้องกัน,ซ่อมแซมรางระบ
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2018 เวลา 13:48:48)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ จ้างซ่อมรถ JCB เลขทะเบียน ตค - 7777
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2018 เวลา 13:40:55)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2560
( ประกาศเมื่อ 08 มกราคม 2018 เวลา 10:55:09)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 22 ธันวาคม 2017 เวลา 11:01:02)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2560
( ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 14:50:20)
 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450
( ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:39:39)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ เครื่องถ่ายเอกสาร
( ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:01:52)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2560
( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:55:05)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ จัดซื้อต้นดอกดาวเรือง จำวน 30000 ต้น
( ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2017 เวลา 10:12:55)
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
( ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2017 เวลา 16:19:08)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ โรงจอดรถ สำนักงาน อบต.แม่สลองใน
( ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2017 เวลา 15:19:15)
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.3) งวดที่ 3 และผลการดำเนินงานตามแผนกา
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2017 เวลา 14:01:04)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2560
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2017 เวลา 13:51:18)
 
รายงานผลการการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2017 เวลา 13:49:11)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ จัดซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สายระบบดิจิตอล พร้อมเครื่องควบคุมชุด
( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2017 เวลา 09:24:26)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสถานที่ จำนวน 4 หมู
( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2017 เวลา 14:11:50)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 2 จำนวน 3 จุด
( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2017 เวลา 14:07:39)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม 2560
( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2017 เวลา 09:46:17)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2560
( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 10:50:00)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยกระ หมู่ 26
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:52:02)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามแยก หมู่ 24
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:51:28)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันมะเค็ด หมู่ 23
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:51:00)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ 22
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:50:20)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโต่ หมู่ 20
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:49:47)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่แสลป หมู่ 19
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:49:12)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาแหละ หมู่ 15
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:48:39)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าลิ่ว หมู่ 14
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:47:59)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านต้นม่วง หมู่ 13
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:47:20)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะน้อย หมู่ 12
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:46:45)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะหินกอง หมู่ 11
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:46:09)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านมะหินกอง หมู่ 11
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:45:23)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหก หมู่ 10
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:44:20)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสนใจ หมู่ 7
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:43:33)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาเดื่อ หมู่ 6
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:42:54)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:41:46)
 

[1] 2 3 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างสมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล อบต.แม่สลองใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
สำนักงานปลัด อบต.แม่สลองใน
ส่วนการคลัง อบต.แม่สลองใน
ส่วนโยธา อบต.แม่สลองใน
ส่วนการศึกษา อบต.แม่สลองใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเิงิน-การคลัง
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
» ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสามปี
» แผนพัฒนาสามปี 2559
» แผนพัฒนาสามปี 2560
» แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่1
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 2
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 3
รายงานผลการดำเนินงาน
» ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)ประจำปีงบประมาณ 2560
» แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานประชุมสภาฯ
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 อบตใแม่สลองใน
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560 อบต.แม่สลองใน
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 อบต.แม่สลองใน
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2561
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
» เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» แผ่นพับเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
» คู่มือประชาชน อบต.แม่สลองใน
» แบบฟอร์มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
» ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปี 2558
» แบบฟอร์มปรับพื้นที่
» แบบขอความช่วยเหลือ
» แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
» แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
» แบบคำร้องทั่วไป
» คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แม่สลองใน
» ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
» พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
» พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ อบต.แม่สลองใน
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 356366 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft