ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 214 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 6 หน้า

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด จำนวน 5 รายการ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 เมษายน 2021 เวลา 11:30:41)
 
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด จำนวน 358 รายการ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 เมษายน 2021 เวลา 11:26:35)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 มีนาคม 2021 เวลา 15:54:22)
 
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 22 มีนาคม 2021 เวลา 12:01:36)
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฏหมาย ผ่านสีอออนไลน์
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 19 มีนาคม 2021 เวลา 10:09:30)
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 มีนาคม 2021 เวลา 13:44:45)
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ ( 05 มีนาคม 2021 เวลา 11:13:43)
 
เชิญชวนผู้ติดต่อหรือรับบริการ หน่วยงานของรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน (ITA)
เชิญชวนผู้ติดต่อหรือรับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA) เพียงสแกน QR Code เพื่อประเมิน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ ita.nacc.go.th ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 ( 02 มีนาคม 2021 เวลา 14:01:25)
 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA) เพียงสแกน QR Code เพื่อประเมิน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ ita.nacc.go.th ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง ( 02 มีนาคม 2021 เวลา 13:59:54)
 
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 อัตรา
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 23 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:16:50)
 
ประกาศขยายเวลาจัดเก็บภาษี ออกไปอีก 2 เดือน (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 04 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:23:30)
 
ประกาศการยื่นเสียภาษีป้าย และแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ.2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 03 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:13:35)
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลในการเตรียมทำภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 03 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:11:39)
 
แต่งตั้งผู้ดูแลและรักษารถองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ปี 2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 12 ตุลาคม 2020 เวลา 10:53:27)
 
แต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบ 2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 12 ตุลาคม 2020 เวลา 10:51:16)
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดเชียงราย ( 08 ตุลาคม 2020 เวลา 15:14:55)
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล หรือนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดเชียงราย ( 08 ตุลาคม 2020 เวลา 15:12:47)
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ( 08 ตุลาคม 2020 เวลา 15:07:05)
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ( 08 ตุลาคม 2020 เวลา 14:54:31)
 
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 ตุลาคม 2020 เวลา 14:50:35)
 
พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
( 28 กันยายน 2020 เวลา 15:58:41)
 
ประชาสัมพันธ์ พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
( 28 กันยายน 2020 เวลา 15:50:04)
 
ประกาศ ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 02 กันยายน 2020 เวลา 11:42:29)
 
การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 28 สิงหาคม 2020 เวลา 12:06:23)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 สิงหาคม 2020 เวลา 23:39:45)
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 05 สิงหาคม 2020 เวลา 09:00:31)
 
ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 05 สิงหาคม 2020 เวลา 08:59:10)
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่ง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 05 สิงหาคม 2020 เวลา 08:56:57)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 25 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:35:36)
 
สรุปข้อร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 15 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:17:01)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 01 กรกฏาคม 2020 เวลา 18:19:29)
 
ขอเชิญชวนทำการประเมิน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
( 30 มิถุนายน 2020 เวลา 13:32:53)
 
ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019
( 05 มีนาคม 2020 เวลา 15:56:32)
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
( 04 มีนาคม 2020 เวลา 11:19:45)
 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563
( 20 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 16:02:39)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 31 มกราคม 2020 เวลา 14:58:07)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2563
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 27 มกราคม 2020 เวลา 15:39:27)
 
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 07 มกราคม 2020 เวลา 14:01:38)
 
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 07 มกราคม 2020 เวลา 13:59:41)
 
ประกาศกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2563
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 ตุลาคม 2019 เวลา 10:15:57)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 993148 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft