ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 293 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 8 หน้า

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ( 20 พฤษภาคม 2022 เวลา 10:08:03)
 
ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อทป. ( 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 16:23:46)
 
ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 06 พฤษภาคม 2022 เวลา 09:36:27)
 
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 เมษายน 2022 เวลา 14:10:10)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารที่ว่าง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 25 เมษายน 2022 เวลา 16:54:22)
 
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดี 7 เมษายน พ.ศ. 2565
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 07 เมษายน 2022 เวลา 16:43:44)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากำลัง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 มีนาคม 2022 เวลา 15:30:44)
 
เชิญชวนเข้าประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี 2565
เข้าประเมินคุณธรรมความโปร่งใส โดย วิธีแสกน QR Code รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 10 มีนาคม 2022 เวลา 11:17:33)
 
เรียก ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
ประกาศอำเภอแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ( 09 มีนาคม 2022 เวลา 10:16)
 
การขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 07 มีนาคม 2022 เวลา 11:57:07)
 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ( 24 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 15:55:49)
 
ประชุมหารือและลงพื้นที่ กรณีสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำถนนสาธารณประโยชน์
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.แม่สลองใน ร่วมกับปลัดอำเภอ ป่าไม้ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีคู่กรณีและ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงร่วมด้วย ณ อบต.แม่สลองใน และพื้นที่พิพาทบ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน ( 11 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 13:07)
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 11:15:32)
 
แถลงนโยบาย
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 14:34:04)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ( 31 มกราคม 2022 เวลา 14:31:03)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ( 25 มกราคม 2022 เวลา 14:32)
 
ประกาศอำเภอแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในครั้งแรก ( 29 ธันวาคม 2021 เวลา 13:15:01)
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ( 29 ธันวาคม 2021 เวลา 13:12:09)
 
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ( 30 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:39:51)
 
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:20)
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4,
( 25 ตุลาคม 2021 เวลา 12:11:46)
 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
( 18 ตุลาคม 2021 เวลา 11:33:19)
 
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 06 ตุลาคม 2021 เวลา 16:17:39)
 
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 06 ตุลาคม 2021 เวลา 16:16:52)
 
แบบฟอร์ม สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 06 ตุลาคม 2021 เวลา 16:14:28)
 
แบบฟอร์ม สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 06 ตุลาคม 2021 เวลา 16:13:46)
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน (ส.ถ. 1/1)
( 06 ตุลาคม 2021 เวลา 09:39:08)
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน (ผ.ถ. 1/1)
( 06 ตุลาคม 2021 เวลา 09:33:58)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 22 กันยายน 2021 เวลา 09:38:21)
 
รู้ทันป้องกันฝุ่น PM2.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำสปอร์ดโฆษณา เรื่อง รู้ทันป้องกันฝุ่น PM2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ( 13 กันยายน 2021 เวลา 13:20:38)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 15 อัตรา
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 25 สิงหาคม 2021 เวลา 11:30:14)
 
การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ( 09 สิงหาคม 2021 เวลา 09:18)
 
การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เริ่มสมัยประชุมในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน 15 วัน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 23 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ( 03 สิงหาคม 2021 เวลา 14:25:28)
 
เรียกประชุมสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 มีกำหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 ( 27 กรกฏาคม 2021 เวลา 14:23)
 
ประกาศ ผลการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 13 กรกฏาคม 2021 เวลา 15:21:21)
 
การขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง การขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564)รอบ 2 ( 08 กรกฏาคม 2021 เวลา 10:32:18)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 05 กรกฏาคม 2021 เวลา 14:50:08)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 23 มิถุนายน 2021 เวลา 15:03:59)
 
คณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 17 มิถุนายน 2021 เวลา 15:37)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ( 17 มิถุนายน 2021 เวลา 10:51:12)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1675645 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft