ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ต้อนรับ พณฯท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ บ้านห้วยหยวกป่าโซ
โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต
วันพระราชทานธงชาติไทย
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน
โครงการอบรมการจัดการขยะครัวเรือน บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
ประกาศอำเภอแม่ฟ้าหลวง
( 29 ธันวาคม 2021 เวลา 13:15:01)
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในครั้งแรก
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
( 29 ธันวาคม 2021 เวลา 13:12:09)
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
( 30 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:39:51)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
 
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2565
( 16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:20)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4,
( 25 ตุลาคม 2021 เวลา 12:11:46)
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2564
( ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2021 เวลา 09:25:47)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2021 เวลา 14:02:45)
 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
( ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2021 เวลา 12:43:50)
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2564
( ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2021 เวลา 22:59:34)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22
( ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2021 เวลา 09:57:11)
 

ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ คสล.
( ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2021 เวลา 14:25:58)
 

ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา ม.22
( ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2021 เวลา 10:48:46)
 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (งบ 64)
( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2021 เวลา 14:11:26)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคาร คสล.บ้านโป่งไฮ ม.21
( ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2021 เวลา 10:01:37)
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์)
( ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2021 เวลา 11:40:48)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย 


นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1530553 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft