;

 
 
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
งานส่งเสริมการเกษตรแจกไก่กระดูกดำพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
รองสมชายเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลแม่สลองใน เทอดไทย ณ หอประประชุมบ้านเทอดไทย
ออกสำรวจพื้นที่ส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ฝ่ายบริหารส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ออกประชาสัมพันธ์การลดใช้โฟม ถุงพลาสติก ณ ตลาดนัด รัติกาญจนารีสอร์ท
คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่บ้านอาแหม
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกเหตุดับไฟไหม้บริเวณต้นม่วง
ทีมงานกู้ชีพออกเหตุช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อพลิกคว่ำ
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
( 25 พฤษภาคม 2023 เวลา 13:59:09)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดให้ได้มาตรฐานใน 7 ด้าน ตลาดประเภทที่ 2 ตลาดไม่มีโครงสร้า
( 24 พฤษภาคม 2023 เวลา 15:27:32)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
 
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน
( 24 พฤษภาคม 2023 เวลา 11:32:05)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
สื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการควบคุมยาสูบเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี
( 19 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:32:02)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
( 16 พฤษภาคม 2023 เวลา 14:46:45)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

ประกวดราคาจัดซื้อโครงการเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน หมู่ 14 บ้านเล่าลิ่ว
( ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2023 เวลา 11:02:09)
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ คสล.ชั้นเดียว หมู่ 5 บ้านห้วยมุ
( ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:01:51)
 

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ คสล.ชั้นเดียว หมู่ 5 บ้านห้วยมุ
( ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:00)
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน หมู่ 14
( ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2023 เวลา 11:15)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม อาคาร คสล.ชั้นเดียว หมู่ 19
( ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:55)
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2566
( ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2023 เวลา 16:12:18)
 

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำจัดขยะ คสล.ชั้นเดียว หมู่ 22
( ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2023 เวลา 14:23:07)
 

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมุ่ 4 บ้านหัวแม่คำ
( ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2023 เวลา 13:20:04)
 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ คสล.ชั้นเดียว หมู่ 5 บ้านห้วยมุ
( ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2023 เวลา 13:20)
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคาร คสล.ชั้นเดียว แปรรูปผลิตภัณฑ์ชาอัสสัม หมู่ 26
( ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2023 เวลา 13:54:33)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2062319 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft