;

 
 
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
ทีมงานป้องกันออกพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นpm2.5
ประมวลภาพการยืนยันตัวตนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการฝึกอบรมจัดทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการบ้านโป่งไฮ
อบต.แม่สลองใน ให้บริการยืนยันตัวตนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แผนการให้บริการยืนยันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการปลูกจิตสํานึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธํารงไทย
โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2566
จัดทำแนวกันไฟ หมู่ 22
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
( 20 มีนาคม 2023 เวลา 16:24:09)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 14 มีนาคม 2023 เวลา 12:11:32)
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
( 14 มีนาคม 2023 เวลา 11:39:42)
 
โครงการ "เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตร
( 14 มีนาคม 2023 เวลา 11:37:08)
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้งานงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
( 10 มีนาคม 2023 เวลา 09:49:46)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำจัดขยะ คสล.ชั้นเดียว หมู่ 22
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2023 เวลา 09:19:20)
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง-ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ คสล.ขั้นเดียว หมู่ 19
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2023 เวลา 09:17:54)
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ คสล.ชั้นเดียว หมู่ 5 บ้านห้วยมุ
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2023 เวลา 09:15:47)
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 บ้านหัวแม่คำ
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2023 เวลา 09:14:09)
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2023 เวลา 10:50:29)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2023 เวลา 14:52)
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2023 เวลา 09:38)
 

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11:57:11)
 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
( ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 15:20:55)
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2566
( ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 09:26)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2042282 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft