ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า
ปลูกต้นซากุระพันธุ์ญี่ปุ่นไต้หวันแบบทาบกิ่ง
รับการตรวจนิเทศงาน จาก นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง
โครงการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก "ท้องถิ่นอาสา เฉลิมพระเกียรติ" พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าอยู่หัว
โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือดออก
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
ประกาศ ผลการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
( 13 กรกฏาคม 2021 เวลา 15:21:21)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
การขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง
( 08 กรกฏาคม 2021 เวลา 10:32:18)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง การขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564)รอบ 2
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพ
( 05 กรกฏาคม 2021 เวลา 14:50:08)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2564
( 23 มิถุนายน 2021 เวลา 15:03:59)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
คณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 17 มิถุนายน 2021 เวลา 15:37)
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (งบ 64)
( ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:52:39)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล ชั้นเดียว หมู่ 8
( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2021 เวลา 10:52:46)
 

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.เฉลิมพระเกียรติ ม.2-ม.25
( ประกาศเมื่อ 30 มกราคม 2020 เวลา 14:42)
 

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านต้นม่วง
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2021 เวลา 11:46:08)
 

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง-ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คสล.2ชั้น
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2021 เวลา 11:42:25)
 

ประกาศ แนบท้ายการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด
( ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:21:21)
 

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด จำนวน 359 รายการ
( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2021 เวลา 11:46:15)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อย หมู่ 12
( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2021 เวลา 11:43:49)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (งบ 64)
( ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2021 เวลา 11:27:00)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (งบ 64)
( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 14:34:26)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1318211 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft