ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
โครงการปลูกจิตสํานึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธํารงไทย
ร่วมกันก่อสร้างเครื่องเล่นสนามสร้างปัญญา ให้เด็กๆและเยาวชน ณ หมู่ที่ 11 บ้านมะหินกอง
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ณ. บ้านหินเเตก หมู่ที่1
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน นำรถ JCB ออกพื้นที่ขุดดิน เพื่อถมถนนทางเข้าโบสถ์คริสต์บ้านอาแหละ หมู่ที่ 15
สำรวจความคืบสำหรับโครงการสร้างลานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา หมู่ที่ 11 บ้านมะหินกอง
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เป็นประธานเปิดโครงการฟันดี ยิ้มสวย พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ต้อนรับคณะประธานฯ/ผู้แทนโครงการปิดทองหลังพระ ณ บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างฯประจำปี2566
( 29 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:30:40)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริต
( 28 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14:42:58)
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริต ผ่านช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส/ข้อมูลการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ผ่าน QR Code
 
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
( 28 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14:36:57)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
( 25 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:15:53)
 
โครงการปลูกจิตสํานึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธํารงไทย
( 22 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:38:33)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบ จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11:01:05)
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 12 บ้านพะน้อย
( ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14:45:48)
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:51:19)
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2565
( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:20)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2022 เวลา 10:01)
 

ประกาศ เรื่้องรายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2565
( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2022 เวลา 09:59)
 

รายงานการบันทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไตรมาส 4
( ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2022 เวลา 09:51)
 

ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์เด็ก หมู่ที่ 23
( ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2022 เวลา 12:14)
 

แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหินคำ หมู่ 27
( ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2022 เวลา 09:48)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
( ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2022 เวลา 17:45:36)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1965277 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft