;

 ;

 
 
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
ประชุมแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหมู่บ้านที่เกิดโรคระบาด ณ บ้านห้วยกระ
กองช่าง ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะ บริเวณบ้านหินคำ หมู่ที่ 27
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในลงพื้นที่ปรับดินสไลด์สไลด์ลงมาบริเวณถนนกีดขวางการจราจรบริเวณบ้านหินคำ (หมู่ที่ 27)
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการสร้างบ้านผู้พิการ
ช่างไฟฟ้าออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ บ้านห้วยส้าน
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ใหญ่ที่ล้มทับกีดขวางการจราจร และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนบริเวณบ้านแสนใจ (อาโย๊ะ)
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่
( 27 กันยายน 2023 เวลา 16:08:37)
 
บัตรคิวสำหรับกิจกรรมการโล้ชิงช้าและชิงช้าสวรรค์
( 05 กันยายน 2023 เวลา 14:27:59)
ขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมงานเทศกาลโล้ชิงช้า "บ่อ ฉ่อง ตุ๊ " ระหว่างวันที่ 9 -10 กันยายน 2566 ณ ลานพระสยามเทวาธิราช บ้านสามแยก ให้ทราบ เพื่อความเป็นการจัดลำดับ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในได้จัดทำบัตรคิวการโล้ชิงช้าและชิงช้าสวรรค์ ขึ้น จึงขอให้ผู้เข้าร่วมงาน ที่ประสงค์จะทำการละเล่นโล้ชิงช้าและชิงช้าสวรรค์ #ติดต่อรับบัตรคิวได้ที่จุดลงทะเบียน
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง
( 31 สิงหาคม 2023 เวลา 10:17:49)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลโล้ชิงช้า " บ่อ ฉ่อง ตุ๊ " นานาชาติ ประจำปี 2566 ในวันท
( 28 สิงหาคม 2023 เวลา 09:26:41)
ขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลโล้ชิงช้า " บ่อ ฉ่อง ตุ๊ " นานาชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2566 ณ ลานพระสยามเทวาธิราช บ้านสามแยกอาข่า อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ** มีกิจกรรมมากมายภายในงาน ** -การสาธิตการโล้ชิงช้า -การแสดงกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ -การละเล่นชิงช้าสวรรค์ -การแสดงวิถีชีวิตชาติพันธ์ุ -การจัดสินค้าผลิตพันธุ์ชนเผ่าและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย #สอบถามเส้นทางและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน 053-730322 ต่อ 102 (สำนักปลัด) หรือ 053-730322 ต่อ 105 (กองการศึกษา)
 
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
( 25 สิงหาคม 2023 เวลา 15:53:32)
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย หมุ่ 22 บ้านแสนใจพัฒนา
( ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2023 เวลา 09:45)
 

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย หมุ่ 14 บ้านเล่าลิ่ว
( ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2023 เวลา 09:40)
 

ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่ 27 บ้านหินคำ
( ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2023 เวลา 09:30)
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. หมู่ 11
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2023 เวลา 13:24:38)
 

ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม 2566
( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2023 เวลา 08:55)
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่ 27
( ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2023 เวลา 11:04:28)
 

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง อบต.แม่สลอ
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2023 เวลา 10:19:37)
 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
( ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2023 เวลา 15:49:29)
 

ประกาศฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคาร คสล. ม.26 ฯ
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2023 เวลา 15:15:31)
 

ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อโครงการเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน หมู่ 22 บ้านแสนใจพัฒนา
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2023 เวลา 15:13:03)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2109917 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft