ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
:: พบข้อมูล 124 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 3 หน้า

ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:41:46)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาแหม หมู่ 3
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:40:05)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 2
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:39:04)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินแตก หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:37:24)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหม หมู่ 3
( ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:45:05)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ 21
( ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:43:42)
 
รายงานผลการการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-
( ประกาศเมื่อ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:30:14)
 
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน 2560
( ประกาศเมื่อ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:26:05)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 09:56:41)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2017 เวลา 14:48:18)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.01) 5 โคงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:27:47)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.01) 13 โคงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:57:54)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.01) โคงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(บ้านบอล)
( ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2017 เวลา 16:05:26)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหินแตก หมู่ 1
( ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:53:54)
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2017 เวลา 09:42:00)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.01) 13 โคงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2017 เวลา 11:10:50)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2559
( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2017 เวลา 19:06:48)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ ปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมร
( ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2016 เวลา 10:50:01)
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารสอบราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เตา (ครั้งที่ 2)
( ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:18:47)
 
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เตา (ครั้งที่ 2)
( ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:25:42)
 
ตาราง ปปช.01 โครงการ เตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เตา
( ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:46:11)
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559
( ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2016 เวลา 10:29:19)
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหินแตก หมู่ 1 (ครั้งที่2)
( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2016 เวลา 09:11:44)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหินแตก หมู่ 1 (ครั้งที่2) รายละเอียดต
( ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2016 เวลา 14:48:27)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ ปปช.01 (รถกระเช้า) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2016 เวลา 15:39:34)
 
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอ
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2016 เวลา 15:37:23)
 
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอ
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2016 เวลา 15:36:24)
 
ประกาศสอบราคาซื้อรถ จำนวน 3 คัน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 13:47:14)
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง (ครั้งที่2) โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา บ้านผาเดื่อ ห
( ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:13:24)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง ปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา บ้านผาเดื่อ หมู่ 6 รายละเอียดตามส
( ประกาศเมื่อ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:23:01)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
( ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:30:13)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:25:53)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ รายละเอียดตามสิ
( ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:24:45)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า รายละเ
( ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:22:27)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อเตาเผาขยะ
( ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:45:32)
 
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 1 เตา รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:00:27)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง ปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา บ้านผาเดื่อ หมู่ 6 รายละเอียดตามส
( ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 14:58:39)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2016 เวลา 10:01:59)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 23 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบม
( ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 15:36:11)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 7 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 15:35:05)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง ก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ 1 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 15:33:52)
 
ขออนุมัติใช้ราคากลาง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู๋ 24 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบม
( ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 15:32:26)
 
ประกาศผลการสอบราคางานก่อสร้าง 2 โครงการ ปรับปรุงระบบท่อประปา บ้านผาเดื่อ และบ้าน
( ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 14:17:41)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:37:33)
 
ประกาศผลการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามสิ่ง
( ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:13:39)
 
ประกาศ ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองสอบราคางานก่อสร้าง จำนวน 1
( ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2016 เวลา 11:56:20)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
( ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2016 เวลา 10:26:53)
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
( ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2016 เวลา 09:04:10)
 
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 13:32:04)
 
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอน
( ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:42:16)
 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 [2] 3 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างสมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล อบต.แม่สลองใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
สำนักงานปลัด อบต.แม่สลองใน
ส่วนการคลัง อบต.แม่สลองใน
ส่วนโยธา อบต.แม่สลองใน
ส่วนการศึกษา อบต.แม่สลองใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเิงิน-การคลัง
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
» ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสามปี
» แผนพัฒนาสามปี 2559
» แผนพัฒนาสามปี 2560
» แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่1
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 2
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 3
รายงานผลการดำเนินงาน
» ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)ประจำปีงบประมาณ 2560
» แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานประชุมสภาฯ
» บันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2561
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
» เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» แผ่นพับเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
» คู่มือประชาชน อบต.แม่สลองใน
» แบบฟอร์มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
» ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปี 2558
» แบบฟอร์มปรับพื้นที่
» แบบขอความช่วยเหลือ
» แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
» แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
» แบบคำร้องทั่วไป
» คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แม่สลองใน
» ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
» พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
» พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ อบต.แม่สลองใน
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 437548 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft