ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 146 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 3 จากทั้งหมด 4 หน้า

ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้งเมรุเผาศพ บ้านหินแตก หมู่ 1
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 23 ธันวาคม 2016 เวลา 09:52:15)
 
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เตา(ครั้งที่ 2)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 20 ธันวาคม 2016 เวลา 17:52:44)
 
ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองสอบราคาซื้อเตาเผาขยะ
ราายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 20 ธันวาคม 2016 เวลา 17:51:18)
 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา (12 สิงหาคม 2559) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction) ( 07 ธันวาคม 2016 เวลา 16:11:04)
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-a
( 02 ธันวาคม 2016 เวลา 10:52:47)
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 22 ตุลาคม 2016 เวลา 12:02:03)
 
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหินแตก หมู่ 1
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 19 ตุลาคม 2016 เวลา 18:08:04)
 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 ตุลาคม 2016 เวลา 14:44:19)
 
ประกาศผลการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค
( 26 กันยายน 2016 เวลา 14:51:52)
 
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 กันยายน 2016 เวลา 13:57:22)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
( 01 กันยายน 2016 เวลา 16:22:21)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
( 25 สิงหาคม 2016 เวลา 09:22:45)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ขอเชิญชวนเที่ยวงาน เทศกาลโล้ชิงช้า ประจำปี 2559
( 23 สิงหาคม 2016 เวลา 16:08:03)
 
ประกาศผลสอบราคาซื้อรถ จำนวน 3 คัน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 22 สิงหาคม 2016 เวลา 10:46:26)
 
ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยช์นร่วมกันของผู้ยื่นซองสอบราคาซื้อรถ จำนวน 3 คัน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 22 สิงหาคม 2016 เวลา 10:44:32)
 
ประกาศผลตรวจสอบการมีผลประโยช์นร่วมกันของผู้ยื่นซองสอบราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โคร
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 17 สิงหาคม 2016 เวลา 15:36:35)
 
ประกาศผลสอบราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา บ้านผาเดื่อ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 17 สิงหาคม 2016 เวลา 15:33:00)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 15 สิงหาคม 2016 เวลา 16:45:55)
 
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ( 02 สิงหาคม 2016 เวลา 15:38:35)
 
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ( 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:48:20)
 
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 14 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:36:21)
 
ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2
( 07 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:08:55)
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 - มิถุนา
( 07 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:05:27)
 
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
รายละเอียดตามสิ่งงที่แนบมา ( 17 มีนาคม 2016 เวลา 14:17:09)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้าน ( 29 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:02:02)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืสอบคัดเลือกการเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืสอบคัดเลือกการเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้าน ( 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:10:05)
 
ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง แม่บ้าน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ( 08 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:55:00)
 
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:02:28)
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมู
ตามสิ่งที่แนบมา ( 12 มกราคม 2016 เวลา 10:56:23)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( 29 ธันวาคม 2015 เวลา 15:04:16)
 
แก้ไขกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง แก้ไขกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดดังนี้ เดิม ประกาศในวันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ( 28 ธันวาคม 2015 เวลา 17:27:30)
 
ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 ธันวาคม 2015 เวลา 16:45:51)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.59 ( 03 ธันวาคม 2015 เวลา 16:48:28)
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
( 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:26:10)
 
ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
( 04 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:52:48)
 
งานเทศกาลดอกบังตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2558
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 02 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:46:54)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( 30 ตุลาคม 2015 เวลา 10:59:54)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 59
( 28 ตุลาคม 2015 เวลา 11:59:49)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.59 ( 22 ตุลาคม 2015 เวลา 13:36:21)
 
ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( 14 ตุลาคม 2015 เวลา 16:29:12)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างสมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล อบต.แม่สลองใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
สำนักงานปลัด อบต.แม่สลองใน
ส่วนการคลัง อบต.แม่สลองใน
ส่วนโยธา อบต.แม่สลองใน
ส่วนการศึกษา อบต.แม่สลองใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเิงิน-การคลัง
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
» ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสามปี
» แผนพัฒนาสามปี 2559
» แผนพัฒนาสามปี 2560
รายงานผลการดำเนินงาน
» ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานประชุมสภาฯ
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 อบตใแม่สลองใน
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560 อบต.แม่สลองใน
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 อบต.แม่สลองใน
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2561
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
» เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» แผ่นพับเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
» คู่มือประชาชน อบต.แม่สลองใน
» แบบฟอร์มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
» ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปี 2558
» แบบฟอร์มปรับพื้นที่
» แบบขอความช่วยเหลือ
» แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
» แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
» แบบคำร้องทั่วไป
» คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แม่สลองใน
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 326735 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft