ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 161 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 3 จากทั้งหมด 5 หน้า

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (ส่วนที่ 4)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 11:37:57)
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (ส่วนที่ 3)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 11:37:10)
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (ส่วนที่ 2)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 11:36:23)
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (ส่วนที่ 1)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 11:28:49)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.256
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 11:25:41)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 มีนาคม 2017 เวลา 10:20:17)
 
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 มีนาคม 2017 เวลา 11:01:23)
 
ประกาศ ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองเอกสารประมูลฯ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 มีนาคม 2017 เวลา 10:59:26)
 
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ( 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 15:49:53)
 
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 23 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:28:52)
 
การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 06 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:05:08)
 
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 17 มกราคม 2017 เวลา 09:30:03)
 
ประกาศผลการประมูลก่อสร้างปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ หม
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 06 มกราคม 2017 เวลา 09:30:15)
 
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 28 ธันวาคม 2016 เวลา 09:34:10)
 
ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองเอกสารประมูล
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 28 ธันวาคม 2016 เวลา 09:32:07)
 
ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้งเมรุเผาศพ บ้านหินแตก หมู่ 1
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 23 ธันวาคม 2016 เวลา 09:52:15)
 
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เตา(ครั้งที่ 2)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 20 ธันวาคม 2016 เวลา 17:52:44)
 
ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองสอบราคาซื้อเตาเผาขยะ
ราายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 20 ธันวาคม 2016 เวลา 17:51:18)
 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา (12 สิงหาคม 2559) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction) ( 07 ธันวาคม 2016 เวลา 16:11:04)
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-a
( 02 ธันวาคม 2016 เวลา 10:52:47)
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 22 ตุลาคม 2016 เวลา 12:02:03)
 
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหินแตก หมู่ 1
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 19 ตุลาคม 2016 เวลา 18:08:04)
 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 ตุลาคม 2016 เวลา 14:44:19)
 
ประกาศผลการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค
( 26 กันยายน 2016 เวลา 14:51:52)
 
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 กันยายน 2016 เวลา 13:57:22)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
( 01 กันยายน 2016 เวลา 16:22:21)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
( 25 สิงหาคม 2016 เวลา 09:22:45)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ขอเชิญชวนเที่ยวงาน เทศกาลโล้ชิงช้า ประจำปี 2559
( 23 สิงหาคม 2016 เวลา 16:08:03)
 
ประกาศผลสอบราคาซื้อรถ จำนวน 3 คัน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 22 สิงหาคม 2016 เวลา 10:46:26)
 
ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยช์นร่วมกันของผู้ยื่นซองสอบราคาซื้อรถ จำนวน 3 คัน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 22 สิงหาคม 2016 เวลา 10:44:32)
 
ประกาศผลตรวจสอบการมีผลประโยช์นร่วมกันของผู้ยื่นซองสอบราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โคร
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 17 สิงหาคม 2016 เวลา 15:36:35)
 
ประกาศผลสอบราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา บ้านผาเดื่อ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 17 สิงหาคม 2016 เวลา 15:33:00)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 15 สิงหาคม 2016 เวลา 16:45:55)
 
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ( 02 สิงหาคม 2016 เวลา 15:38:35)
 
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ( 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:48:20)
 
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 14 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:36:21)
 
ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2
( 07 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:08:55)
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 - มิถุนา
( 07 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:05:27)
 
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
รายละเอียดตามสิ่งงที่แนบมา ( 17 มีนาคม 2016 เวลา 14:17:09)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้าน ( 29 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:02:02)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างสมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล อบต.แม่สลองใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
สำนักงานปลัด อบต.แม่สลองใน
ส่วนการคลัง อบต.แม่สลองใน
ส่วนโยธา อบต.แม่สลองใน
ส่วนการศึกษา อบต.แม่สลองใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเิงิน-การคลัง
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
» ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสามปี
» แผนพัฒนาสามปี 2559
» แผนพัฒนาสามปี 2560
» แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่1
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 2
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 3
รายงานผลการดำเนินงาน
» ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)ประจำปีงบประมาณ 2560
» แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานประชุมสภาฯ
» บันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2561
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
» เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» แผ่นพับเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
» คู่มือประชาชน อบต.แม่สลองใน
» แบบฟอร์มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
» ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปี 2558
» แบบฟอร์มปรับพื้นที่
» แบบขอความช่วยเหลือ
» แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
» แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
» แบบคำร้องทั่วไป
» คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แม่สลองใน
» ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
» พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
» พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ อบต.แม่สลองใน
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 437543 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft