ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 313 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 4 จากทั้งหมด 8 หน้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ( 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:00)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563 ( 18 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:58)
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน องค์การบรอิหารส่วนตำบลแม่สลองใน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 23 มีนาคม 2020 เวลา 09:28)
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน องค์การบรอิหารส่วนตำบลแม่สลองใน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 23 มีนาคม 2020 เวลา 09:28)
 
คำสั่งปลัดมอบหมายงานแก่รองปลัด องค์การบรอิหารส่วนตำบลแม่สลองใน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 มีนาคม 2020 เวลา 09:27)
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน องค์การบรอิหารส่วนตำบลแม่สลองใน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 มีนาคม 2020 เวลา 09:26)
 
ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019
( 05 มีนาคม 2020 เวลา 15:56:32)
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
( 04 มีนาคม 2020 เวลา 11:19:45)
 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563
( 20 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 16:02:39)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
การกำหนดสมับประชุมสามัญ ประจำปี 2563 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ( 17 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:56)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ( 03 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:52)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ( 03 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:48)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 31 มกราคม 2020 เวลา 14:58:07)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2563 ( 31 มกราคม 2020 เวลา 10:43)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2563
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 27 มกราคม 2020 เวลา 15:39:27)
 
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 07 มกราคม 2020 เวลา 14:01:38)
 
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 07 มกราคม 2020 เวลา 13:59:41)
 
ประกาศกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2563
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 ตุลาคม 2019 เวลา 10:15:57)
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรักษารถองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 ตุลาคม 2019 เวลา 10:13:14)
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2563
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 ตุลาคม 2019 เวลา 10:10:13)
 
งานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29
งานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29 ( 30 ตุลาคม 2019 เวลา 09:17:33)
 
แผนพัฒนาท่องเที่ยว 2561-2565
( 30 ตุลาคม 2019 เวลา 09:15:34)
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลอ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 29 ตุลาคม 2019 เวลา 15:07:12)
 
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563
( 17 ตุลาคม 2019 เวลา 10:25:42)
 
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
( 17 ตุลาคม 2019 เวลา 10:24:30)
 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 – เดือนกันยายน 2563 ติดต่อสอบถาม โทร 053-730322 ต่อ 111 ( 11 ตุลาคม 2019 เวลา 09:35:32)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 02 ตุลาคม 2019 เวลา 10:51:44)
 
เชิญเที่ยวงานเทศกาลโล้ชิงช้า ประจำปี 2562
!!!!!!! เตรียมตัวกันให้พร้อม !!!!!!! เทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่"บ่อฉ่องตุ๊" ประจำปี 2562 ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ( 09 สิงหาคม 2019 เวลา 13:41:50)
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ตามไฟล์ที่แนบมา ( 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:39:39)
 
รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( 29 มิถุนายน 2019 เวลา 21:08:05)
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
( 28 มิถุนายน 2019 เวลา 21:51:35)
 
ประกาศ หลักเกณฑ์กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 21 มิถุนายน 2019 เวลา 10:31)
 
ประชาสัมพันธ์ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:41:00)
 
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITAS)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 03 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:49:17)
 
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สลองใน ประจำปี 2562
( 28 มีนาคม 2019 เวลา 19:44:55)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
( 21 มีนาคม 2019 เวลา 21:02:03)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562
( 19 มีนาคม 2019 เวลา 12:34:59)
 
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 มีนาคม 2019 เวลา 14:14:00)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 05 มีนาคม 2019 เวลา 13:12:26)
 
ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 20 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:01:13)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1878239 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft