ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 431 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 4 จากทั้งหมด 11 หน้า

ติดป้ายรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน
( 29 เมษายน 2022 เวลา 16:00)
 
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 เมษายน 2022 เวลา 14:10:10)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารที่ว่าง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 25 เมษายน 2022 เวลา 16:54:22)
 
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20 เดือนเมษายน 2565 งานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมให้ผู้พิการ นายจรัญ เชมยี่ บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ฝึกอาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ ( 20 เมษายน 2022 เวลา 10:18)
 
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดี 7 เมษายน พ.ศ. 2565
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 07 เมษายน 2022 เวลา 16:43:44)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากำลัง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 มีนาคม 2022 เวลา 15:30:44)
 
เชิญชวนเข้าประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี 2565
เข้าประเมินคุณธรรมความโปร่งใส โดย วิธีแสกน QR Code รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 10 มีนาคม 2022 เวลา 11:17:33)
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ “ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพคนพิการ”
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 09 มีนาคม 2022 เวลา 11:14)
 
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
( 09 มีนาคม 2022 เวลา 10:49)
 
เรียก ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
ประกาศอำเภอแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ( 09 มีนาคม 2022 เวลา 10:16)
 
การขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 07 มีนาคม 2022 เวลา 11:57:07)
 
รายงานผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลแม่สลองใน
รายละเอียดตามสิ่งแนบมา ( 04 มีนาคม 2022 เวลา 10:57)
 
โครงการฝึกอบรมทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ (บ้านหินคำ หมู่ที่ 27)
โครงการฝึกอบรมทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ (บ้านหินคำ หมู่ที่ 27) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 03 มีนาคม 2022 เวลา 10:13)
 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ( 24 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 15:55:49)
 
ประชุมหารือและลงพื้นที่ กรณีสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำถนนสาธารณประโยชน์
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.แม่สลองใน ร่วมกับปลัดอำเภอ ป่าไม้ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีคู่กรณีและ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงร่วมด้วย ณ อบต.แม่สลองใน และพื้นที่พิพาทบ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน ( 11 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 13:07)
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 11:15:32)
 
แถลงนโยบาย
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 14:34:04)
 
นัดประชุมสภาอบต.แม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ( 31 มกราคม 2022 เวลา 14:31:03)
 
เรียกประชุมสภาอบต.แม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ( 25 มกราคม 2022 เวลา 14:32)
 
โครงการเเบ่งปันรอยยิ้มเพื่อเด็กพิการ “กิจกรรฟื้นฟูสภาพผู้พิการ” กองทุนหลักฯ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 18 มกราคม 2022 เวลา 13:17)
 
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565
( 10 มกราคม 2022 เวลา 09:51)
 
ประกาศอำเภอแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในครั้งแรก ( 29 ธันวาคม 2021 เวลา 13:15:01)
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ( 29 ธันวาคม 2021 เวลา 13:12:09)
 
ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 15 ธันวาคม 2021 เวลา 10:49)
 
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 พฤศจิกายน 2021 เวลา 13:52)
 
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ( 30 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:39:51)
 
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:20)
 
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 พฤศจิกายน 2021 เวลา 15:17)
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินโครงการของหน่วยงาน ประจำปี 2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 ตุลาคม 2021 เวลา 14:19)
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4,
( 25 ตุลาคม 2021 เวลา 12:11:46)
 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
( 18 ตุลาคม 2021 เวลา 11:33:19)
 
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 06 ตุลาคม 2021 เวลา 16:17:39)
 
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 06 ตุลาคม 2021 เวลา 16:16:52)
 
แบบฟอร์ม สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 06 ตุลาคม 2021 เวลา 16:14:28)
 
แบบฟอร์ม สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 06 ตุลาคม 2021 เวลา 16:13:46)
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน (ส.ถ. 1/1)
( 06 ตุลาคม 2021 เวลา 09:39:08)
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน (ผ.ถ. 1/1)
( 06 ตุลาคม 2021 เวลา 09:33:58)
 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนคนพิการในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 04 ตุลาคม 2021 เวลา 10:22)
 
ประกาศผลการลดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 กันยายน 2021 เวลา 22:43)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 22 กันยายน 2021 เวลา 09:38:21)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2109933 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft