ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 161 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 4 จากทั้งหมด 5 หน้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืสอบคัดเลือกการเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืสอบคัดเลือกการเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้าน ( 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:10:05)
 
ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง แม่บ้าน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ( 08 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:55:00)
 
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:02:28)
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมู
ตามสิ่งที่แนบมา ( 12 มกราคม 2016 เวลา 10:56:23)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( 29 ธันวาคม 2015 เวลา 15:04:16)
 
แก้ไขกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง แก้ไขกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดดังนี้ เดิม ประกาศในวันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ( 28 ธันวาคม 2015 เวลา 17:27:30)
 
ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 ธันวาคม 2015 เวลา 16:45:51)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.59 ( 03 ธันวาคม 2015 เวลา 16:48:28)
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
( 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:26:10)
 
ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
( 04 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:52:48)
 
งานเทศกาลดอกบังตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2558
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 02 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:46:54)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( 30 ตุลาคม 2015 เวลา 10:59:54)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 59
( 28 ตุลาคม 2015 เวลา 11:59:49)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.59 ( 22 ตุลาคม 2015 เวลา 13:36:21)
 
ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( 14 ตุลาคม 2015 เวลา 16:29:12)
 
ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( 30 กันยายน 2015 เวลา 12:18:21)
 
เทศกาลโล้ชิงช้าประจำปี 2558
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:07:34)
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
( 17 สิงหาคม 2015 เวลา 15:54:25)
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ภาค ค.
( 10 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:43:40)
 
ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ภาค ก,ข
( 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:28:54)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน
( 03 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:35:25)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2558 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
( 15 มิถุนายน 2015 เวลา 12:51:58)
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 08:47:38)
 
ประกาศผลสอบภาค ก,ข ผช.จนท.ธุรการ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 เมษายน 2015 เวลา 09:11:18)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 เมษายน 2015 เวลา 11:24:40)
 
ประกาศสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 31 มีนาคม 2015 เวลา 15:35:55)
 
รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 16 มีนาคม 2015 เวลา 12:08:34)
 
ประกาศผลสอบบุคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
( 09 มีนาคม 2015 เวลา 10:15:28)
 
ประกาศผลคะแนนสอบ ภาค ก. ภาค ข. บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบปร
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 05 มีนาคม 2015 เวลา 09:56:43)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 08:33:13)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2558
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 06 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:28:58)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ
รายละเอืยดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:33:11)
 
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลดอกบัวตองบานดอยหัวแม่คำ ครั้งที่ 25
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 28 ตุลาคม 2014 เวลา 16:40:23)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับผู้ดูแลเด
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 28 ตุลาคม 2014 เวลา 16:37:36)
 
กำหนดการชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปี 2558
( 16 ตุลาคม 2014 เวลา 13:27:01)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 กันยายน 2014 เวลา 11:53:32)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2557
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 01 กันยายน 2014 เวลา 11:15:40)
 
เอกสารการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
( 17 มิถุนายน 2014 เวลา 11:29:41)
 
กีฬาตำบลแม่สลองใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557
( 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:40:05)
 
งานดอกบัวตองบาน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2556
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:38:26)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างสมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล อบต.แม่สลองใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
สำนักงานปลัด อบต.แม่สลองใน
ส่วนการคลัง อบต.แม่สลองใน
ส่วนโยธา อบต.แม่สลองใน
ส่วนการศึกษา อบต.แม่สลองใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเิงิน-การคลัง
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
» ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสามปี
» แผนพัฒนาสามปี 2559
» แผนพัฒนาสามปี 2560
» แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่1
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 2
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 3
รายงานผลการดำเนินงาน
» ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)ประจำปีงบประมาณ 2560
» แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานประชุมสภาฯ
» บันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2561
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
» เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» แผ่นพับเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
» คู่มือประชาชน อบต.แม่สลองใน
» แบบฟอร์มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
» ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปี 2558
» แบบฟอร์มปรับพื้นที่
» แบบขอความช่วยเหลือ
» แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
» แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
» แบบคำร้องทั่วไป
» คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แม่สลองใน
» ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
» พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
» พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ อบต.แม่สลองใน
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 437549 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft